Bera Grassfix

Algemene beschrijving

Grasplaten hebben een honingraatstructuur, die zorgen voor een maximale stabiliteit en zijn bestand tegen een belasting van meer dan 100 ton/m2. De Grasplaten zijn leverbaar in groen, zwart, wit en grijs en hebben een minimale wanddikte. Hierdoor zijn ze vrijwel onzichtbaar en vormen een harmonieus geheel met het landschap. De afzonderlijke honingraten zijn zodanig van opbouw, dat de graswortels zich ongehinderd kunnen ontwikkelen.

TECHNISCHE GEGEVENS
• Afmetingen 50 x 39 x 4,5 cm
• Aantal platen voor 1 m2 5 stuks
• Gewicht 1100 gr/plaat
• Materiaal HDPE (U.V. gestabiliseerd)

De Grasplaten zijn getest op een minimale belasting van 100 ton/m2 oftewel 1000 kN/m2. In relatie tot een aslast van bijv. 22 ton respectievelijk een wiellast van 11 ton is de opneem-bare belasting door de Grasplaten van 100 ton/m² ruim voldoende om te garanderen, dat in bovengenoemde situatie geen problemen zullen ontstaan.
Een wiellast van 11 ton geeft namelijk een belasting van ca. 0,6 N/mm2 op een grasplaat met de afmeting 39 x 50 cm. Dit betekent een belasting van 600 kN/m2. Dit is ruim binnen de gestelde grenzen.
Door de unieke verbinding van de Grasplaten vindt de verdeling over een groter vlak plaats. Dit resulteert in een nog beter verdeelde belastingopname. Uiteraard geldt de noodzaak van een fundering die gerelateerd is aan de te verwachten belastingen; deze moet tevens voldoende waterdoorlatend zijn en een hoge mate van voeding bezitten.

LEVERING
In de kleuren groen, zwart, wit en grijs. Andere kleuren op aanvraag.
Per pallet: 120 platen = 24 m2
Palletafmeting: 81 x 106 x 150 cm, gewicht 150 kg.

Groene parkeerplaatsen in woonwijken, op industrieterreinen, op evenemententerreinen, bij kantoren,
berijdbare graswegen op campings, sport- en recreatieterreinen, in natuurgebieden etc.
Toegangswegen voor brandweer en ambulances bij ziekenhuizen.
Versteviging van wegbermen en taluds.
Voorkoming van erosie op (dijk)hellingen.
Groenstroken rondom verzorgingstehuizen ten behoeve van glazenwasinstallaties