Quickasfalt

Esha Quick Asfalt is een 3 componenten reparatiemortel op basis van
bitumenemulsie. Quick Asfalt is voornamelijk geschikt voor het repareren
van gaten in asfalt, het vullen van gaten van boorkernen en het uitvullen van
oneven asfaltoppervlakken. Quick Asfalt bevat geen oplosmiddelen.

Eigenschappen

Quick Asfalt is een reparatiemortel die bestaat uit een mengsel van mineraal
aggregaat, vulstof en bitumenemulsie. Verharding treedt op door reactie van
de bitumenemulsie met de andere componenten en door verdamping van
water uit het mengsel. De verhardingstijd hangt af van de weersomstandigheden.
Bij temperaturen boven 15°C en een gemiddelde relatieve vochtigheid duurt het uitharden van Esha Quick Asfalt 15 tot 30 minuten. In verharde toestand gedraagt QuickAsfalt zich als asfaltbeton.

Verwerking

Het mineraal aggregaat en de vulstof dienen onder toevoeging van ca. 0,5 l.
water in een speciekuip te worden gemengd tot een homogeen mengsel
ontstaat. Vervolgens de bitumenemulsie (eerst schudden!) aan de mortel
toevoegen. Het geheel mengen tot er een bruine verwerkbare massa ontstaat.

Droge of absorberende oppervlakken kunnen met water vooraf licht vochtig
worden gemaakt of worden voorbehandeld met Eshalite kleef C of
Eshaprime primer. Na verwerking van het mengsel in de te repareren plek
dient de plek te worden verdicht. Na verwerking kan de reparatieplek worden afgezand.

Esha Quick asfalt 0/3 is geschikt voor laagdiktes tot 1cm dik. Voor Quickasfalt 0/5 en 0/8 kan een maximale laagdikte van resp. 3 en 8 cm worden aangehouden.
Voor grotere diktes adviseren wij het product in meerdere lagen aan te brengen. Onder invloed van verkeer kan er naverdichting optreden

Levering

Esha Quick asfalt wordt geleverd in de gradaties 0/3, 0/5 en 0/8 en wordt
compleet met emulsie geleverd in emmers van 11kg. In gesloten verpakking
(vorstvrij bewaard) is de emulsie max. 6 weken houdbaar. Extra emulsie kan los worden geleverd.

quick